ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Tartalomjegyzék

Az adatkezelő neve, elérhetőségei

A kapcsolatfelvételhez szükséges adatkezelés

A hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés során a Felhasználót megillető jogok

Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Egyéb rendelkezések

 

Az adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Ménesi Krisztina e.v. (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH – 7885/2014.

Az adatkezelő levelezési címe: 4034, Debrecen, Keszeg u. 7. / 1. ajtó.

Az adatkezelő e-mail címe: menesi.kriszta@gmail.com

Honlap: https://krisztadesign.hu

 

A kapcsolatfelvételhez szükséges adatkezelés

A honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok rögzítése. Ezekhez az adatokhoz kizárólag a Adatkezelő fér hozzá, harmadik fél számára ki nem adhatók.

A kezelt adatok köre: A Felhasználó neve és e-mail címe.

Adatkezelő biztosítja, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik fél számára csak az érintett hozzájárulásával ad ki, azokat bármilyen egyéb célra csak a hozzájárulás megadását követően használja fel. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ugyanezen kötelezettségeinek teljesítésére.

 

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

A honlapon lehetőség van hírlevél feliratkozásra. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatok kezelésének célja a Felhasználó számára névre szóló hírlevél küldése,  amelyben tájékoztatom a vállalkozásommal kapcsolatos hírekről, aktuális ajánlatokról. Ezekhez az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá, harmadik fél számára ki nem adhatók.

A kezelt adatok köre: a Felhasználó neve és e-mail címe.

 

A megrendeléssel és számlázással kapcsolatos adatkezelés

A honlap értékesítési oldalán (Színező) a Virágos magyar motívumok színező rendelhető. A Felhasználó a megrendelő űrlap kitöltésével és az  ÁSZF elolvasását jóváhagyó jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával valamint a Megrendelem gombra való kattintással elektronikus szerződést köt a honlap tulajdonosával, üzemeltetőjével.

A kezelt adatok köre: A Megrendelő neve, a Megrendelő e-mail címe, a Megrendelő számlázási címe. Ezekhez az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá, harmadik fél számára ki nem adhatók.

Adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (számlázó partner, a továbbiakban: Adatfeldolgozó) vesz igénybe.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy alábbi személyes adatai az Adatfeldolgozó részére szükség szerint átadásra kerülnek:

a Megrendelő neve, a Megrendelő e-mail címe, a Megrendelő számlázási címe.

Az adatfeldolgozás célja: elektronikus számla kiállítása, az adatok feldolgozása a Számlázz.hu számlázóprogramban.

Szolgáltató neve: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ( www. szamlazz.hu)

Szolgáltató címe: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Az adatfeldolgozó a Megrendelők adatainak szabályszerű kezeléséről és biztonságáról a https://szamlazz.hu/adatvedelem megtalálható adatvédelmi irányelveknek megfelelően gondoskodik.

Szolgáltató a számlázási szolgáltatás keretében a digitális archiválás szabályairól szóló 114 / 2007. ( XII.29 ) GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően  őrzi meg a Megrendelő által megadott adatokat, illetve azok alapján kiállított számlákat.

 

Az adatkezelés során a Felhasználót megillető jogok

1. Tájékoztatáshoz való jog:

Az adatkezelés időtartamán belül a Felhasználónak joga van személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni.

2. Adatok helyesbítéséhez való jog:

Az adatkezelés időtartamán belül a Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve megváltoztatását.

3. Adatok törléséhez való jog:

A Felhasználó kérheti személyes adatainak törlését. Ebben az esetben a Felhasználó vállalja, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoznak.

4. Adatok zárolásához való jog:

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja személyes adatát.

5. Tiltakozáshoz való jog:

A Felhasználó bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Fenti kérések a menesi.kriszta@gmail.com e-mail címre vagy Ménesi Krisztina e. v. 4034, Debrecen, Keszeg utca 7/1. ajtó postai címre történő bejelentéssel teljesíthetőek. Hírlevélről való leíratkozás a hírlevélben található linken lehetséges.

Ezen rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban, illetve a PM rendeletben) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

A cookie vagy magyar nevén süti egy kisméretű szöveges adatfájl. A felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb internetes hozzáférést biztosító eszközén kerül tárolásra. A cookie egy olyan információcsomag, amely a honlapok szervere és az internetes böngésző közti kommunikációban vesz részt. A sütik “passzivak” azaz nem férnek hozzá a Felhasználó merevlemezeinek adataihoz. A Felhasználó bizonyos böngészési adatait tárolják egy-egy látogatás során, majd a bögészőprogramok ezeket az adatokat minden megnyitáskor kommunikálják a weboldalt kiszolgáló szerver felé.

A cookie-k lehetővé teszik a Felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését és ezáltal releváns, a Felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését.  A sütik a Felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, segítségükkel a weboldal a Felhasználó számára kényelmesebb, gyorsabb, személyre szabottabb szolgáltatásokat képes nyújtani, mindezt a Felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.

A weboldal kétféle sütit használ. Időszakosat, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás bezárásáig maradnak a Felhasználó eszközén, illetve állandót, melyek a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törlésükig) vannak jelen a böngészésre használt eszközön.

A sütik elfogadásának beállítása vagy kikapcsolása a böngészőprogramban történik. Ennek módját a Felhasználó a böngésző leírásában találhatja meg. A cookie-k használatára a weboldal megnyitásakor felugró ablak emlékeztet.

A honlap látogatottsági adatainak független mérését külső szerver segíti (Statcounter). A mérési adatok kezeléséről az Adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználók részére. Elérhetősége: http://statcounter.com

A honlapra beillesztett egyéb külső szolgáltatók (pl.: Facebook, Pinterest stb.) is alkalmaznak sütiket tartalmaik megjelenítéséhez. Ha a Felhasználó ezekre a szolgáltatásokra bejelentkezett, akkor a sütik segítségével regisztrálják látogatását a honlapon.

 

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24 / 1995. (XI. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) alapján kerül sor.

Fenti szabályokat az európai szintű referenciaszöveg: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016 / 679 Rendelete foglalja keretbe, mely az EU határain belül a fenti jogszabályok esetre vonatkozó rendelkezéseinek hiányában irányadó.

Az adatkezeléssel és a látogatók, felhasználók személyes adatainak védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen nyilatkozat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy ezen nyilatkozatot módosítsa.

Utolsó frissítés: 2018. május 24.